(δ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ή ΕΚΔΟΤΕΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     4, 6, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     27 Σεπτεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     300 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες

Μικροοικονομική ανάλυση (τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, ανάλυση δομή αγοράς)
Μακροοικονομική ανάλυση (δημοσιονομική και νομισματική πολιτική)
Κλαδική και εταιρική ανάλυση, ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, καινοτομία
Αποτίμηση μετοχών (μέθοδοι, θεμελιώδης ανάλυση, τεχνική ανάλυση)
Αποτίμηση ομολόγων (μέθοδοι, διάρκεια, κυρτότητα)
Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ, δικαιώματα προαίρεσης κλπ)
Αποτίμηση άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα)
Αρχές και πρότυπα λογιστικής παρουσίασης
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών
Εταιρική διακυβέρνηση
Επιχειρηματική χρηματοδότηση (έκδοση ομολ. δανείου, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχείρησης (κόστος κεφαλαίου, επιχειρηματικές αποφάσεις)


Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher