(β1) ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣΗμερομηνίες διεξαγωγής:     28 Φεβρουαρίου & 01, 08 Μαρτίου 2022  και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     23 Φεβρουαρίου 2022
Σύνολο ωρών:     12
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     250 € + Φ.Π.Α. (24%)

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα, παρέχοντάς τους θεωρητική γνώση, πρακτικές προσομοιώσεις των εξετάσεων και συνεχή καθοδήγηση από τους πιο έμπειρους εισηγητές.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Θεματικές ενότητες
  1. Χρηματοπιστωτικό σύστημα (χαρακτηριστικά αγορών χρήματος και κεφαλαίου και αγορών συναλλάγματος, στοιχεία οικονομικής πολιτικής)
  2. Οικονομικοί κύκλοι και οικονομικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες
  3. Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αγορών κεφαλαίου
  4. Μετοχικοί τίτλοι (απόδοση, κίνδυνος)
  5. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος (απόδοση, κίνδυνος)
  6. Σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, απόδοση)
  7. Τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (asset securitization)
  8. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην κεφαλαιαγορά (χαρακτηριστικά και μορφές)
  9. Φορολογία κεφαλαιακής υπεραξίας, συναλλαγών, συλλογικών επενδύσεων
  10. Επενδυτικά χαρακτηριστικά και προφίλ πελατών, σχέσεις πελατών και εταιριών

Εισηγητής


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Βιογραφικό


 

 

 


Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

ATHEXGroup Certifications

ATHEXClear Certifications

HCMC certifications

     

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher