Seminar

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19Ημερομηνίες διεξαγωγής:     08, 10, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 20:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     01 Νοεμβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     9
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     180 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εξειδικευμένο - Μεσαίου Επιπέδου
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Η αναγνώριση της σχετικής ελκυστικότητας ή η αναζήτηση ενδείξεων κατεύθυνσης σε μια αγορά «στόχο» μέσα από τη μελέτη ή τη διασύνδεση και τη δραστηριότητα μεταξύ διαφορετικών αγορών, ονομάζεται «Έρευνα Μεταξύ των Αγορών». Η αναγνώριση τέτοιων καναλιών μεταφοράς της πληροφορίας από τη μια αγορά στην άλλη μπορεί να ενσωματώνει σχέσεις που λειτουργούν σε μόνιμη ή εποχική βάση. Προκειμένου να ερευνήσουμε την ισχύ των διαφόρων εξωτερικών παραγόντων που επιδρούν στις δυναμικές που διαμορφώνονται στο εσωτερικό μιας αγοράς, μερικές φορές πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάλυση μιας σειράς ξεχωριστών αλλά συνδεδεμένων (auxiliary) αγορών. Τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα από το να υποθέσουμε την ύπαρξη μιας απλής (ένα προς ένα) σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ διαφόρων αγορών και διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Αυτοί οι συνδυασμοί των αγορών μπορούν να μας βοηθήσουν τη σύνθεση φαινομενικά ασύνδετων δεδομένων διαμέσου της αναγνώρισης «κρυμμένων» σχηματισμών και πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των συνδεδεμένων αγορών. Τελικά δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι συμμετέχοντες στις αγορές είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Εμείς οι ίδιοι, που με τη συμπεριφορά μας, τις απόψεις μας, τους φόβους και την αισιοδοξία μας διαμορφώνουμε τις τιμές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου, επενδυτικούς συμβούλους, private and investment bankers, διαπραγματευτές και απλούς επενδυτές ή άτομα που συνδέονται και συνεργάζονται με πρόσωπα που έχουν μεγάλη περιουσία.

Συνιστάμενοι συμμετέχοντες είναι:

 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι ΑΕΔΑΚ, ΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ
 • Διευθυντές επενδύσεων
 • Τεχνικοί Αναλυτές (μέσου επίπεδου)
 • Portfolio and fund managers
 • Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
 • Διαπραγματευτές
 • Ιδιώτες επενδυτές

Συμμετέχοντες σε παρόμοια προγράμματα και επαγγελματίες του χώρου της διαχείρισης περιουσίας αξίζει να εξετάσουν το πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς είναι πάντα επικαιροποιημένο.

Σκοπός
 • Να αποκτηθεί μια κατανόηση της διαδικασίας της Τεχνικής Ανάλυσης Μεταξύ των Αγορών και της εφαρμογής της στις επενδυτικές ή διαπραγματευτικές αποφάσεις.
 • Να αναλυθούν τα βασικά τμήματα της Τεχνικής Ανάλυσης Μεταξύ των Αγορών και πως οδηγούν στις αποφάσεις.
 • Να εντυπωθούν οι βασικές έννοιες της τεχνικής και των εφαρμογών της με παραδείγματα.
Στόχοι

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • να εξασφαλίσει βασική κατανόηση της Τεχνικής Ανάλυσης Μεταξύ των Αγορών και της εφαρμογής της.
 • να παρουσιάσει τη μεθοδολογία και τη σημασία της κατανομής της δημόσιας πληροφόρησης στη δημιουργία κατευθύνσεων στις αγορές.

Αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσει το σύγχρονο διαχειριστή, τον καθημερινό διαπραγματευτή και τον μικρό επενδυτή να καταλάβει τα βασικά θέματα που οδηγούν τις αγορές να κρύβουν μυστικές κινήσεις και «εξηγήσεις» συμπεριφορών και θα του προσφέρει το ισχυρό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να  συνεχίσει να προσφέρει άριστες επαγγελματικές υπηρεσίες. Θα γίνουν αναφορές και θα παρουσιαστούν αναλύσεις για όλα τα κρίσιμα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων αυτών της επιλογής των αγορών και της συνδυαστικής ανάλυσης.

Μεθοδολογία

Αυτό το σεμινάριο της Τεχνικής Ανάλυσης Μεταξύ των Αγορών θα προσφέρει μια ανασκόπηση των εργαλείων της τεχνικής ανάλυσης και των τεχνικών για τους επαγγελματίες του χώρου, υπό το πρίσμα της διασύνδεσης των αγορών. Θα εξηγήσει έναν αριθμό από βασικές έννοιες που συνδέονται με τη συμπεριφορά των επενδυτών και πως τις ανακαλύπτουμε στις αγορές. Το Alpha που μπορεί να κερδίσει ένας επενδυτής από τις γνώριμες ατέλειες της αγοράς (πχ. Αποκοπή μερίσματος) είναι συνήθως ελάχιστο και μειώνεται καθώς η μίμηση της επενδυτικής πρακτικής είναι ευρεία. Το σεμινάριο θα προτείνει μια καινοτόμα προσέγγιση η μίμηση είναι περιορισμένη και κατά συνέπεια μεγαλώνει τη διάρκεια που μπορούμε να εφαρμόσουμε μια στρατηγική. Θα προσφέρει μια εισαγωγή στον πραγματικά τεράστιο χώρο της τεχνικής ανάλυσης μεταξύ των αγορών, θα προσφέρει ένα διαφορετικό πρίσμα στην υποστήριξη των πελατών μας για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων τους μέσα από προσεκτικές συμβουλές, ξεκάθαρη διαχείριση επενδύσεων και πρόσβαση σε ένα νέο τρόπο ανάγνωσης των ίδιων δεδομένων που έχουν στη διάθεση τους όλοι. Επιπλέον θα προσφέρει την απαραίτητη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων αγορών, την αναγνώριση των ίδιων συμπεριφορών σε φαινομενικά διαφορετικούς «κόσμους» και βέβαια τη διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών επενδύσεων.

Πρόγραμμα σεμιναρίου
 • Βασικά στοιχεία Τεχνικής Ανάλυσης Μεταξύ των Αγορών
 • Η διαδικασία που ακολουθούμε
 • Δείκτες μεταξύ των αγορών (cross market indicators)
 • Οικονομικά της αβεβαιότητας και στρατηγική μεταξύ των αγορών
 • Ροή μετάδοσης πληροφοριών και διαφορετικές αγορές
 • Μεταβίβαση διεθνών τάσεων, πιέσεων και κρίσεων
 • Μεταβίβαση τοπικών τάσεων μεταξύ διαφορετικών αγορών
 • Συσχετίσεις μεταξύ των αγορών & διασπάσεις τάσεων
 • Αμοιβαιότητα, ασσυμετρία και σχέσεις μεταξύ των αγορών

Εισηγητής


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΙΝΤΑΣ

O Θεόδωρος Κρίντας είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της boutique συμβουλευτικής Koubaras Ltd. Eίναι κάτοχος διδακτορικού στα Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και ενώ έχει διατελέσει ανώτατος διευθυντής σε επιχειρήσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της τεχνολογίας από το 1991. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση επιχειρήσεων, ενώ χαίρει της ιδιαίτερης εκτίμησης των συνάδελφων του.


 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher