Σύμφωνα με την Απόφαση 18/809/21.2.2018, του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κοινής Απόφασης της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1925/30.5.2018), ο Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια προσφέρει Σεμινάρια Επιμόρφωσης για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών (α1-δ), (στ1) και (στ2).

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher