Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει προγραμματίσει, για το 1ο εξάμηνο 2019, τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:


  Α Θ Η Ν Α      
Αριθμός    Τίτλος και πληροφορίες σεμιναρίου Περίοδος διεξαγωγής Ώρες Αίτηση
1

   Εταιρικοί μετασχηματισμοί. Το νέο νομοθετικό περιβάλλον      Νέο

24 Ιουνίου 2019 4 αίτηση
2

   Electricity Markets & Derivatives Trading

25, 26
Ιουνίου 2019
16 αίτηση
3

   Εργασιακές Σχέσεις. Επικοινωνία και συνεργασία μέσα στην επιχείρηση

18, 19, 20
Φεβρουαρίου 2019
12 αίτηση
4

   Ηγεσία και διαχείριση ομάδας

04, 05, 06
Μαρτίου 2019
12 αίτηση
5

   Εταιρικά Ομόλογα: Μορφή Χρηματοδότης και Επενδυτικό Μέσο

12, 13, 19, 20
Μαρτίου 2019
16
αίτηση
6    Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων! 18, 19
Μαρτίου 2019
8 αίτηση
7    Ειδικά Θέματα Πληροφορικής 18, 19, 20, 21, 22
Μαρτίου 2019
20 αίτηση
8    Measuring Marketing and Pricing I 26, 27, 28, 29
Μαρτίου 2019
16 αίτηση
9    Μάρκετινγκ και πωλήσεις 03, 04, 05
Απριλίου 2019
12 αίτηση
10    Εισαγωγικό Σεμινάριο στις Επενδύσεις! 09
Απριλίου 2019
4 αίτηση
11    Εισαγωγή σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 13, 14
Μαΐου 2019
8 αίτηση
12    Εκπόνηση του κατάλληλου Business plan (Επιχειρηματικού Σχεδίου)
   για επιχειρήσεις και e-shop
20, 21, 22
Μαΐου 2019
12 αίτηση
13    Υπολογιστική Χρηματοοικονομική 20, 21, 22, 23, 24
Μαΐου 2019
20 αίτηση
14    Εκτίμηση της Πραγματικής Αξίας μιας Επιχείρησης
   Μεθοδολογίες και Ανάλυση Περιπτώσεων (Case Studies)
27, 28, 29
Μαΐου 2019
12 αίτηση
15    Βασικές αρχές Διοίκησης Έργων 03, 04, 05, 06, 07
Ιουνίου 2019
20 αίτηση
16    Παράγωγα Προϊόντα και Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου 03, 04
Ιουνίου 2019
8 αίτηση
17    Μελέτη της κίνησης των τιμών των μετοχών με χρήση Τεχνικής Ανάλυσης 10, 11, 12, 13, 14
Ιουνίου 2019
20 αίτηση

Τελευταία έκδοση του Adobe Reader


 

  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η      
Αριθμός    Τίτλος και πληροφορίες σεμιναρίου Περίοδος διεξαγωγής Ώρες Αίτηση
1    Εργασιακές Σχέσεις. Επικοινωνία και συνεργασία μέσα στην επιχείρηση 26, 27, 28
Φεβρουαρίου 2019
12 αίτηση
2    Εισαγωγή στις χρηματιστηριακές αγορές ενέργειας 18, 19
Μαρτίου 2019
8 αίτηση
3    Ηγεσία και διαχείριση ομάδας 27, 28, 29
Μαρτίου 2019
12 αίτηση
4    Εφαρμοσμένη Τεχνική Ανάλυση 01, 02
Απριλίου 2019
8 αίτηση
5    Εισαγωγή στα Παράγωγα Προϊόντα 08, 09, 10
Απριλίου 2019
12 αίτηση
6    Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας 15, 16, 17, 18
Απριλίου 2019
16 αίτηση
7    Μάρκετινγκ και πωλήσεις 02, 03, 06
Μαΐου 2019
12 αίτηση
8    Βασικές Αρχές Επενδύσεων 14
Μαΐου 2019
5 αίτηση
9    Εφαρμοσμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου 20, 21, 22, 23, 24
Μαΐου 2019
20 αίτηση
10    Η αγορά των ETFs 27
Μαΐου 2019
4 αίτηση
11    Εκπόνηση του κατάλληλου Business plan 03, 05, 06
Ιουνίου 2019
12 αίτηση
12    Εισαγωγή στα Ενεργειακά Παράγωγα Προϊόντα 10, 11, 12, 13
Ιουνίου 2019
16 αίτηση

Τελευταία έκδοση του Adobe Reader


 

 

Εκπτωτική Πολιτική

Σε στελέχη μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών εισηγμένων εταιρειών Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε στελέχη συνδέσμων ή φορέων, παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις: 

  • 15% για συμμετοχή ενός ατόμου
  • 25% για περισσότερες συμμετοχές.

Σε προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • 15% για κάθε συμμετοχή

 

Επιδότηση ΟΑΕΔ

Τα σεμινάρια μπορούν να καλυφθούν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς για τα προγράμματα κατάρτισης & εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ. Ενημερωθείτε για τη νέα εγκύκλιο ΛΑΕΚ και δείτε πως μπορείτε να ωφεληθείτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.oaed.gr. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.: 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Παρεχόμενα σεμιναρίου

Με την διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου
  • Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονικό αρχείο

Κατάθεση Αιτήσεων
Για να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιο από τα σεμινάρια, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλατέ μας τη σχετική αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε στους παραπάνω πίνακες.
Αιτήσεις αποστέλλονται μέσω e-mail ηλεκτρονικά είτε μέσω fax (+30 210 336 6643)

Πληροφορίες - Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων