Μετοχές

stock-select

ΤΙΤΠ

Ονομασία μετοχής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

StockSnapshotPortlet

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
€ 19,25
Όγκος
49
Διαφορά Διαφορά %
€ 0,41 2,18
Τελευταία ενημέρωση:17:25:01 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
€ 19,25 49 € 0,41 2,18 € 0 0 € 19,25 391
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Όγκος Αξία
€ 19,25 € 18,61 € 18,84 7.538 143.862,35
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
47 0 0 0
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση
7.568.960 7.568.960 145.702.480

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων