Μετοχές

stock-select

ΠΛΑΙΣ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

StockSnapshotPortlet

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
€ 3,76
Όγκος
11
Διαφορά Διαφορά %
€ 0,05 1,35
Τελευταία ενημέρωση:17:25:02 (Οι τιμές εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση)
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
€ 3,76 11 € 0,05 1,35 € 0 0 € 3,76 161
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Όγκος Αξία
€ 3,77 € 3,73 € 3,71 9.062 33.896,51
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
45 0 0 0
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση
22.080.000 22.080.000 83.020.800

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων