ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 1995
Πρόεδρος: Ευάγγελος Χαρατσής
Διευθύνων Σύμβουλος: Ευάγγελος Χαρατσής
Διεύθυνση: Λ.Αλεξάνδρας 29 & Βράιλα, 114 73, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-6478900
Telefax: +30-210-6410139
WEB: http://www.beta.gr
e-mail: info@beta.gr
Επικοινωνία για Παράγωγα: Ζαχαρόπουλος Νίκος 
Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση: Φοίβος Ραϊσης
f.raisis@beta.gr

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Οβαννές Σαχακιάν
e-mail: info@beta.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων