Συμμετοχή σε έργα

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει σε νέα έργα, υπηρεσίες και αγορές με στόχο την βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών του, ή τη δημιουργία νέων, καθώς και το άνοιγμα σε νέες αγορές.

   

ROOTS, together we grow

 

 

Το Roots αποτέλεσε ένα πετυχημένο πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που στόχευε στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Περισσότερα...

 

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων