Χρηματικές διανομές

Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία εταιρείας και ανά έτος αποκοπής.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναζήτησης με συνδιασμό κριτηρίων.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Ονομασία εταιρείας Σύμβολο Τιμή σε € Τύπος Ημ/νία αποκοπής Έναρξη πληρωμής Χρήση
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟ 0,8645 ΜΕΡΙΣΜΑ 15 Απρ 2024 22 Απρ 2024 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ΙΝΤΕΡΚΟ 1,98 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 Απρ 2024 5 Απρ 2024  - 
ALPHA REAL ESTATE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΑΚ 2,2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26 Μαρ 2024 2 Απρ 2024  - 
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΕΛΑ 0,6 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 19 Μαρ 2024 26 Μαρ 2024 1 Ιουλ 2018 - 31 Δεκ 2022
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΕΣΥΜΒ 0,06 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 29 Ιαν 2024 2 Φεβ 2024  - 
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑΚΑΣ 0,07 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 Ιαν 2024 17 Ιαν 2024  - 
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΕΛΠΕ 0,3 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 10 Ιαν 2024 17 Ιαν 2024 1 Ιαν 2023 - 31 Δεκ 2023
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων