Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε στοιχεία που αφορούν στις μεταβολές Δικαιωμάτων Ψήφου μετόχων εταιριών εισηγμένων στο Χ.Α., από την 05/12/2016 και προγενέστερα.
Επίσης, θα βρείτε στοιχεία που αφορούν στις γνωστοποιήσεις κατόχων warrants Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αναφορικά με το ποσοστό των Δικαιωμάτων Ψήφου τους, όπως αυτό θα διαμορφωθεί εφόσον αυτά εξασκηθούν πλήρως.

Δείτε αναλυτικά τις καταστάσεις που αφορούν:

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων