Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Δραστηριότητα Βιομηχανική επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών, ιδίως βάμβακος, και η εξ' αυτού παραγωγή παντός είδους νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Εμπορία προϊόντων βάμβακος και βιομηχανική επεξεργασία προϊόντων τρίτων.
Έτος Ίδρυσης 1970
Διεύθυνση 15ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Ταχ Κωδ:136 71
ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο (210)-2404240/-2
Telefax (210)-2467177
Ιστοσελίδα http://www.stiafilco.com
Email epil@stiafilco.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΟΝΤΑΣ Χ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Ε ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΟΝΤΑΣ Ι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΡΕΤΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΗΤΤΑΣ Λ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΦΥΡΗΣ Δ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΟΡΔΑΣ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΡΓΟΥ Γ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (45,04%)
ΔΟΝΤΑ Μ. ΦΩΤΕΙΝΗ (7,058%)
ΔΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7,052%)
ΔΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (5,6%)
ΔΟΝΤΑ Ι. ΦΩΤΕΙΝΗ (5,46%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 137
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννης Σάλτας
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού
Εισαγωγή στο Χ.Α. 15 Απρ 1991
Κλάδος / Υποκλάδος Πρώτες Ύλες  / Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (7 Νοε 2018)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (7 Νοε 2018)
Σχετικά σύμβολα ΕΠΙΛΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 7.245.610,96

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων