Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.

Δραστηριότητα Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 59
Ταχ Κωδ:11521
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-7297078
Telefax 210-7297078
Ιστοσελίδα https://orilina.com/en/home
Email savvina.pap@orilina.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΠΛΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΗΚΑ ΝΑΟΥΜΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΑΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΞΑΦΑ ΜΙΡΑΝΤΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΝΑΤΣΗΣ - ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Joint Account) (50,6445%)
BANQUE PICTET & CIE S.A. (10,8524%)
STUART RODEN (7,23%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 9
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Σαββίνα Παπαδοπούλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σαββίνα Παπαδοπούλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 11 Δεκ 2023
Κλάδος / Υποκλάδος Ακίνητη Περιουσία / Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. (11 Δεκ 2023)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΟΡΙΛΙΝΑ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 127.160.964,8

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων