Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών

Δραστηριότητα Συμμετοχή σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.
Έτος Ίδρυσης 1975
Διεύθυνση ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α
Ταχ Κωδ:151 25
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6302000
Telefax (210)-6302510 , (210)-6302511
Ιστοσελίδα http://www.helleniqenergy.gr
Email ir@helpe.helleniq.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΡΤΣΕΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ LORRAINE (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΨΑΡΡΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (40,41%)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (31,18%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 3646
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Γεωργία Καλλίτση
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σωτήρης Αναστασιάδης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 30 Ιουν 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Ενέργεια / Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών (21 Μαρ 2022)
Συμμετοχή σε δείκτες HELMSI   FTSE_EU   ATHEX_ESG   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE   ΣΑΓΔ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΠΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.536.772.035,5

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων