Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ

Δραστηριότητα Κατασκευή, εμπορία και διάθεση επίπλων πάσης φύσεως.
Έτος Ίδρυσης 1979
Διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 9 -
Ταχ Κωδ:62121
ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνο (23210)-99220 , (23210)-99230
Telefax (23210)-99270
Ιστοσελίδα http://www.dromeas.gr
Email dromeas@dromeas.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (46,6%)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (24,97%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 325
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Χατζημπαντή Ιωάννα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Χατζημπαντή Ιωάννα
Εισαγωγή στο Χ.Α. 24 Νοε 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες / Έπιπλα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_CD   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΔΡΟΜΕ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 11.110.400

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων