Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

Δραστηριότητα Παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα: εκμετάλλευσης και μεταβίβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, από κοινού έρευνας ή ανάπτυξης νέας τεχνολογίας. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης ελέγχου
Έτος Ίδρυσης 1993
Διεύθυνση ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21
Ταχ Κωδ:55102
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο (2310)-804000
Telefax (2310)-804100
Ιστοσελίδα HTTP://www.euroconsultants.gr
Email Info@euroconsultants.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Σ ΠΑΡΙΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΟΣ Ν ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΡΟΥΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΑΚΩΒΟΥ Ν ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Β ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΖΑΚΟΥ Α ΕΛΕΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) WITTIG BETH (20,532%)
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (11,281%)
ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (9,748%)
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ (9,51%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 40
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Παράσχος Τσιρχόγλου
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Παράσχος Τσιρχόγλου
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_IN   ΔΟΜ   FTSEA  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΕΣΥΜΒ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 19.306.854,4

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων