Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή διαφόρων τύπων αλεύρων και προιόντων.
Έτος Ίδρυσης 1986
Διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 1
Ταχ Κωδ:25018
ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο (2610)-241940
Telefax (2610)-647173
Ιστοσελίδα http://www.kepenos.gr
Email mkepenos@kepenos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΚΕΠΕΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΕΛΕΝΗ Γ ΚΕΠΕΝΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΛΟΥΔΑΣ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΕΠΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (44,66%)
ΚΕΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (44,657%)
Προσωπικό Εταιρείας 124
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Πνευματικούδη Χρυσάνθη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Πνευματικούδη Χρυσάνθη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Ιαν 2002
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα,Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΕΠΕΝ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 13.400.000

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων