Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Athex Group)
Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
   

Για Πιστοποιήσεις: 

Τηλ: 2103366385 & 2103366393
 
Για Εκπαιδευτικά σεμινάρια
 
Τηλ: 2103366464
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων