Πιστοποιήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί εξετάσεις επαγγελματικής επάρκειας στελεχών Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Ε.Χ. & Α.Ε.Ε.Δ. για τη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Για να ενημερωθείτε σχετικά (Ημερομηνίες εξετάσεων, Αιτήσεις, Δικαιολογητικά, Αποτελέσματα, Ανακοινώσεις κλπ) με τις εξετάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ε.Κ.

 Οδηγίες προς υποψηφίους και λοιπές πληροφορίες για τις εξετάσεις της 24ης Νοεμβρίου  2019 Αρχείο
Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις
Οδηγίες προς υποψηφίους

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται αποκλειστικά από τις εποπτικές αρχές. Η αρμοδιότητα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών περιορίζεται στην υλοποίηση της διοργάνωσης των εξετάσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (τηλ: 210 3377100) ή με την Τράπεζα της Ελλάδος (τηλ: 210 3205088)

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων