ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η αδειοδότηση, εγκατάσταση,  λειτουργία, συντήρηση και η εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής   ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην Ελλάδα ή / και σε άλλες χώρες.
Έτος Ίδρυσης 1997
Διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 25
Ταχ.Κωδ: 145 64
Κηφισιά
Τηλέφωνο 210-8184600
Telefax 210-8184601
Ιστοσελίδα www.eltechanemos.gr
Email info@eltechanemos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΙΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρίας  
Προσωπικό Ομίλου 15
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός ISIN GRS513003004
Σύμβολο ΑΝΕΜΟΣ

 


Πληροφοριακό Έντυπο
 Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς
 Δήλωση Aποποίησης Eυθύνης

Οπτικοακουστικό υλικό
 Δημόσια προσφορά της "Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος Α.Ε."

Σύμβουλοι έκδοσης - Ανάδοχοι
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σύμβουλοι Έκδοσης

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ALPHA BANK Α.Ε., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς
Ημ/νια έναρξης 09.07.2014
Ημ/νια λήξης 11.07.2014
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Αριθμός υφισταμένων μετοχών 62.000.000
Έκδοση νέων μετοχών 20.667.000
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση 82.667.000
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Εύρος Τιμής Διάθεσης  €1,70 - €1,97
Εκτιμώμενα Κεφάλαια προς άντληση 37.550.000

 

Με την ολοκλήρωση της Δ.Π.:

Αριθμός μετοχών πριν την έκδοση 62.000.000
Σύνολο  μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση 20.667.000
Ποσοστό κάλυψης ζήτησης  1,1565 φορές
Τιμή Διάθεσης νέων μετοχών €1,70
Σύνολο νέων  μετοχών 20.667.000
Σύνολο  μετοχών  μετά την έκδοση 82.667.000
Επιτευχθείσα Διασπορά 25%
Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων (€) 35.133.900

* Σε περίπτωση συνδυασμού Δ.Π. με Ι.Τ. ή και διάθεση υφιστάμενων μετοχών

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων