Εκποιήσεις λόγω ανάκλησης άδειας λειτουργίας Συμμετέχοντα

 

Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων που παρακατατέθηκαν στο ΤΠΔ  σύμφωνα με την Απόφαση 21 ΔΣ ATHEXCSD (Χρηματικές ή Αυτούσιες παρακαταθήκες) Αρχείο
01.12.2021_Πίνακας δικαιούχων μη εκποιημένων αξιογράφων πελατών της ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ_Αυτούσια Παρακαταθήκη
06.12.2021_Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων αξιογράφων πελατών της ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ_Χρηματική Παρακαταθήκη
11.07.2022_Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων πελατών της ΑΘ.Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΕΠΕΥ που δεν εκποιήθηκαν Άρθρο 30 παρ 6 του ν.4569-Αυτούσια παρακαταθήκη
13.07.2022_Πίνακας δικαιούχων εκποιημένων αξιογράφων πελατών της ΑΘ.Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΕΠΕΥ Άρθρο 30 παρ 6 του ν.4569-_Χρηματική Παρακαταθήκη

 

 

Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων που δεν εκποιήθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 21 ΔΣ ATHEXCSD Αρχείο
29.11.2021_Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων πελατών της ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ που δεν εκποιήθηκαν Άρθρο 30 παρ 6 του ν.4569
04.07.2022_Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων πελατών της ΑΘ.Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΕΠΕΥ που δεν εκποιήθηκαν Άρθρο 30 παρ 6 του ν.4569
03.05.2023_Πίνακας δικαιούχων αξιογράφων πελατών της CFS ΑΧΕΠΕΥ που δεν εκποιήθηκαν Άρθρο 30 παρ 6 του ν.4569

 

 

Εκποιήσεις αξιών σύμφωνα με το άρθρο 30 (παρ. 6) του ν.4569/2018

Πίνακας Aνάθεσης Εκποιούμενων Αξιογράφων Αφερρέγγυων Συμμετεχόντων Αρχείο
2021-08-12 Αρχικός πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιογράφων πελατών της ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ
2021-08-31 Τελικός πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιογράφων πελατών της ΑΤΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ
2022-04-14 Αρχικός πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιογράφων πελατών της ΑΘ.Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΕΠΕΥ
2022-04-25 Τελικός πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιογράφων πελατών της ΑΘ.Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΧΕΠΕΥ
2023-02-15 Πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων αξιογράφων πελατών της CFS ΑΧΕΠΕΥ 
2023-05-24 Πίνακας ανάθεσης εκποιούμενων βεβαρημένων αξιογράφων πελατών της CFS ΑΧΕΠΕΥ 

 

Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων αξιών ανά ημέρα εκποίησης


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων