ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Δραστηριότητα Εταιρία Συμμετοχών. Ακινήτων, Κατασκευών.
Έτος Ίδρυσης 1959
Διεύθυνση Λεωφ.Μεοσογείων 85
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-6968200
Telefax (210)-6968097
Ιστοσελίδα www.gekterna.com
Email gek@gekgroup.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΡΖΗΣ Α ΜΙΧΑΗΛ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
APKARIAN S GARIK (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 3345
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISN GRC145121CD2
Σύμβολο ΓΕΚΤΕΡΝΑO3

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολογιών της.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.,
ALPHA BANK Α.Ε.,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.,
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κύριοι Ανάδοχοι
Κύριοι Ανάδοχοι EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
OPTIMA BANK

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 300.000
Ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης €1.000
Εύρος Απόδοσης 2,30%
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) Η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 4ης περιόδου εκτοκισμού ως εξής:
- Του 101,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί από την 5η Περίοδο Εκτοκισμού μέχρι και την 10η Περίοδο Εκτοκισμού.
- Του 100,00% της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (πλέον δεδουλευμένων τόκων) εάν το δικαίωμα εξασκηθεί μετά την 10η Περίοδο Εκτοκισμού.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) Οι ομολογιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από την εκδότρια την αποπληρωμή του συνόλου ή μέρους των ομολογιών τους
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης Α*

* Η διαβάθμιση Α κατά ICAP Group της 18.06.2021 υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.


Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 08.12.2021 (ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 10.12.2021 (ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών συνολικής αξίας  τουλάχιστον  €200.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.


 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- AEONIC SECURITIES C.I.F. P.L.C.
- ATLANTIC SECURITIES LTD
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων