Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της προσπάθειας του για πληρέστερη ενημέρωση και αναλυτικότερη πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό και τους παράγοντες της αγοράς, δημοσιεύει μια νέα σειρά στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους Βασικούς Δείκτες της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ (FactSheets).

Τα στοιχεία καλύπτουν περίοδο 12 μηνών μέχρι το τέλος του εκάστοτε μήνα δημοσίευσης.

Στο τέλος κάθε μήνα, θα δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία των Δεικτών

  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
  • ATHEX ESG
  • Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.
  • FTSE/Χ.Α. Large Cap
  • FTSE/Χ.Α. Mid Cap
  • FTSE/X.A. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
  • FTSE/Χ.Α. Τράπεζες
  • Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap

Τα στοιχεία θα καλύπτουν περίοδο 12 μηνών μέχρι το τέλος του εκάστοτε μήνα δημοσίευσης.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα

Αναζήτηση

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων