ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Δραστηριότητα

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 39 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά. Με περίπου 1.700 εργαζομένους τo 2022, η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και στηρίζει τον σκοπό τους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς. Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει άριστη τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών, που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία του παίκτη. Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με το «Responsible Gaming Framework» και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard». 

Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση

19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ταχ Κωδ:19002
ΠΑΙΑΝΙΑ

Τηλέφωνο (210)-6165000
Telefax (210)-6106800
Ιστοσελίδα http://www.intralot.com
Email info@intralot.com
Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΦΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
SOOHYUNG J.H. KIM (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
MIRCHEVA D. VLADIMIRA (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΣΟΥΜΑΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΖΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Δ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 1707
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC3431242B5
Σύμβολο ΙΝΛΟΤΟ1

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών των ομολογιών της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας πέντε (5) ετών.

Σύμβουλος Έκδοσης 
Σύμβουλος Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.,
ALPHA BANK Α.Ε.
Ανάδοχοι ATTICA BANK Α.Τ.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK, 
AMBROSIA CAPITAL HELLAS,
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Βασικά στοιχεία έκδοσης ομολόγου
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο
Διάρκεια δανείου 5 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 130.000
Ονομαστική αξία €1.000 εκάστη
Τιμή έκδοσης €1.000 εκάστη
Εύρος Επιτοκίου

6,00% - 6,40%

Επιτόκιο 6,00%
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης (call option)
  • Έως και την ημερομηνία λήξης της 4ης Περιόδου Εκτοκισμού η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών.
  • Στη λήξη της 5ης και 6ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον premium ίσο με το 2,5%.
  • Στη λήξη της 7ης και 8ης Περιόδου Εκτοκισμού: πλέον premium ίσο με το 1,5%.
  • Στη λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού: χωρίς premium.

    Προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που προπληρώνεται να είναι τουλάχιστον €15.000.000. και η συνολική ονομαστική αξία που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον €50.000.000.
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) 101% σε περίπτωση:
(1) Απόκτησης >33,3% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας από πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργούντα από κοινού και συντονισμένα, που δεν αποτελούν αποδεκτούς διαδόχους,
(2) μείωση της από κοινού άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής ή/και των δικαιωμάτων ψήφου των υφιστάμενων επενδυτών ή/και των αποδεκτών διαδόχων κάτω 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας,
(3) απόκτησης καθ' οιονδήποτε τρόπο του ελέγχου της Εκδότριας από οποιοδήποτε πρόσωπο πλην των υφισταμένων επενδυτών ή/και των αποδεκτών διαδόχων,

(4) μείωσης της συνολικής άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής ή/και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Εκδότρια στην Intralot Global Holdings BV κάτω του 100% καθ΄ όλη της διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου.

Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης *
* Η εταιρία δεν έχει αιτηθεί την εκτίμηση της πιστοληπτικής διαβάθμιση των ομολογιών και συνεπώς δεν έχει αποδοθεί διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας στις ομολογίες.


Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 21.02.2024 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 23.02.2024 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Προϋπόθεση για την επιτυχή έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου είναι η συγκέντρωση ποσού τουλάχιστον €120.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων