Επενδυτικές σχέσεις ATHEXGROUP

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2023

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 9μήνου 2023

Δελτίο Τύπου

Δείτε την Πρόσκληση για οδηγίες για να ακούσετε σε επανάληψη την παρουσίαση των αποτελεσμάτων [στα αγγλικά].

Ετήσια Αποτελέσματα 2022

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022 (pdf)

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022 (xhtml)

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022 (xbrl)

 

Δελτίο Τύπου

 

2016-2021 P&L figures restated with the new reporting lines

 

 

Εκθεση Βιωσιμότητας

Δείτε την Εκθεση Βιωσιμότητας  2022 [στα αγγλικά]

 

Παρουσίαση IR

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εταιρικής παρουσίασης (1/2024) του Ομίλου (στα Αγγλικά).

 

Ετήσιο Δελτίο

Δείτε το Ετήσιο Δελτίο 2022

 

Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο 2024

Δείτε το Χρηματοοικονομικό ημερολόγιο για το 2024

Προφιλ Αγοράς & Ομίλου

Τίτλος Αρχείο
Συνοπτικό Προφίλ της Aγοράς μας, ένα έντυπο με συνοπτικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία
Συνοπτικό Προφίλ του Ομίλου (Δεκ 2023)
ESG Factsheet Ομίλου - 2022
ESG Factsheet Ομίλου - 2021

 


 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων