Έργα σε Εξέλιξη

ΦΑΣΗ 1: Αδειοδότηση ATHEXCSD


Υποστηρικτικό Υλικό
 Περιγραφή Αρχεία
Παρουσίαση για τις Υπηρεσίες αρχικής καταχώρισης μη εισηγμένων τίτλων της ATHEXSCD 
CSDR - Παρουσίαση προς τους συμμετέχοντες 3/3/2021 
Θέματα προσαρμογής υπηρεσιών στον κανονισμό CSDR_Clean  V 1-4 
Θέματα προσαρμογής υπηρεσιών στον κανονισμό CSDR_Track Changes  V 1-4 
Πλάνο Μετάβασης V 2.0 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις αναφορικά με CSDR & SRDII 
Νέο πλαίσιο εξυπηρέτησης Δημόσιων Προτάσεων υπό CSDR 
The road to CSDR implementation Impact to Market Participants (Διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα)

Κανονιστικά Θέματα ΕΛΚΑΤ 
 Περιγραφή Αρχεία
Δημοσιοποίηση επιπέδων προστασίας & διαχωρισμού 
Αποφάσεις ΕΛ.Κ.Α.Τ Νέο
Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ_Clean  
Κανονισμός ΕΛ.Κ.Α.Τ_Track Changes  


Εκποιήσεις Ν. 4569/2018
 Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
Όροι συμμετοχής των Μελών Διαπραγμάτευσης Αγορών Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασία εκποίησης χαρτοφυλακίων δικαιούχων Ειδικού Λογαριασμού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ν.4569/2018
Αίτηση συμμετοχής Μέλους στη Διαδικασία Εκποίησης 
Υπόδειγμα Κοινής Δήλωσης Εκκαθαριστικού Μέλους - ΕΛΚΑΤ
Αρχείο ανατιθέμενων χαρτοφυλακίων εκποιήσεων του Ν.4569/2018
Δείγμα αρχείου με στοιχεία επενδυτών
Δείγμα αρχείου συναλλαγών
Αίτηση ανέκκλητης γνωστοποίησης Λογαριασμού Αξιών

ΦΑΣΗ 2: Συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού (settlement discipline).


Υποστηρικτικό Υλικό
 Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
ATHEXCSD-Παρουσίαση CSDR_Settlement_Discipline - Συμμετέχοντες V1-0
ATHEXCSD-Θέματα προσαρμογής υπηρεσιών ATHEXCSD στον Κανονισμό CSDR - Settlement Discipline V2-2a Clean 
ATHEXCSD-Θέματα προσαρμογής υπηρεσιών ATHEXCSD στον Κανονισμό CSDR - Settlement Discipline V2-2a Track Changes 

Διεξαγωγή Δοκιμών

Οδηγίες αναφορικά με τη διεξαγωγή δοκιμών μπορείτε να βρείτε  εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων