ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Διεθνής εμπορία μετάλλων
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση Αρτέμιδος 8, 
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6877300
Telefax (210)-6877400
Ιστοσελίδα https://www.mytilineos.com/el/
Email ir@mytilineos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Λ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΑΚΗ Ν ΚΩΝ/ΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΛΑΒΙΟΣ Α ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 3.216
Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κωδικός ISIN GRC3931237D6
Σύμβολο ΜΥΤΙΛΟ2

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. των Ομολόγων.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.,             
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,
ALPHA BANK Α.Ε.,
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ανάδοχοι EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

Στοιχεία έκδοσης ομολόγου
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων
Διάρκεια δανείου 7 έτη
Αριθμός ομολογιών έως 500.000
Ονομαστική αξία €1.000 ανά ομολογία
Τιμή έκδοσης Στο άρτιο (€1.000/Ομολογία) ή υπό το άρτιο. Θα προσδιορισθεί μετά τη Δημόσια Προσφορά.
Επιτόκιο  4,00% 
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) 100% από το έτος 2029 σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (put option) 101% σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Επαναγοράς
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμησης α) S&P Global Ratings Europe Limited: BB
β) Fitch Ratings Limited: BB+


Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 04.07.2023 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 06.07.2023 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 ομολογία
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών Κάλυψη Ομολογιών σε ποσό τουλάχιστον  €300.000.000
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 ομολογία (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
   

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- ATLANTIC SECURITIES LTD 
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- THE CYPRUS INESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD 
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Ανακοινώσεις εταιρείας


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων