ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Δραστηριότητα

Τραπεζικές εργασίες

Έτος Ίδρυσης 2000
Διεύθυνση Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι, Ελλάδα
Τηλέφωνο 210 8173000
Telefax 210 8173000
Ιστοσελίδα www.optimabank.gr
Email info@optimabank.gr
Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΛΕΙΩ ΛΥΜΠΕΡΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Προσωπικό Ομίλου 469
Κινητή αξία προς εισαγωγή ΜΕΤΟΧΗ
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός ISIN GRS533003000
Σύμβολο OPTIMA

 


Ενημερωτικό Δελτίο

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστης της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και την προσφορά μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, 1.050.000 νέων, κοινών μετοχών της Τράπεζας από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών. 


Σύμβουλοι Έκδοσης
Σύμβουλοι Έκδοσης ALPHA BANK Α.Ε.

Ανάδοχοι
Συντονιστές - Κύριοι Ανάδοχοι ALPHA BANK Α.Ε.,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Κύριος Ανάδοχος ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
Ανάδοχοι EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.,
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς μέσω ΗΒΙΠ

Ημ/νια έναρξης 27.09.2023 (Ώρα 10:00 π.μ.)
Ημ/νια λήξης 29.09.2023 (Ώρα 16:00 μ.μ.)
Διάρκεια Ημερών Προσφοράς 3
Νόμισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1 μετοχή
Επιδιωκόμενη Διασπορά 25 %
Ελάχιστο όριο εγγραφής ανά επενδυτή 1 μετοχή (δηλ. 1, 2, 3, κλπ)
Τιμή διάθεσης €7,2
   

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε.
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
- ATLANTIC SECURITIES LTD
- AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROCORP INVESTMENT SERVICES 
- EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- FREEDOM FINANCE EUROPE LTD
- MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD
- MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- OPTIMA BANK Α.Ε.
- SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD
- Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
- ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων