Ανακοίνωση

Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως εκδότης και διαχειριστής του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου "NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από τις 15/11/2010 έως και τις 19/11/2010, δεν είναι δυνατή η διαπραγμάτευση του εν λόγω Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, λόγω αργίας του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων