Τιμές Κλεισίματος ΔΑΚ

Πατήστε εδώ για τη γραμμογράφηση των αρχείων .txt.

Ημερομηνία Τύπος Αρχείου
28 Σεπ 2021 xlsx txt
27 Σεπ 2021 xlsx txt
24 Σεπ 2021 xlsx txt
23 Σεπ 2021 xlsx txt
22 Σεπ 2021 xlsx txt
21 Σεπ 2021 xlsx txt
20 Σεπ 2021 xlsx txt
17 Σεπ 2021 xlsx txt
16 Σεπ 2021 xlsx txt
15 Σεπ 2021 xlsx txt
14 Σεπ 2021 xlsx txt
13 Σεπ 2021 xlsx txt
10 Σεπ 2021 xlsx txt
9 Σεπ 2021 xlsx txt
8 Σεπ 2021 xlsx txt

Σύνδεσμοι για κατέβασμα: πιο πρόσφατο Excel file |  πιο πρόσφατο .txt file

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ".ΤΧΤ"
Όλες οι τιμές είναι ακέραιες και έχουν πολλαπλασιαστεί με την τιμή 10000. Για να ανακτήσετε την τρέχουσα τιμή, θα πρέπει να διαιρέσετε τους αριθμούς με την τιμή: 10000
π.χ. Η τρέχουσα τιμή του αριθμού 217532 είναι: 217532 / 10000 = 21,7532

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων