Seminar

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (MAR)Ημερομηνίες διεξαγωγής:     25, 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:30 - 21:30
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων:     18 Οκτωβρίου 2021
Σύνολο ωρών:     8
Γλώσσα διδασκαλίας:     Ελληνική
Τρόπος διεξαγωγής:     Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω WEBEX
Κόστος συμμετοχής:     300 € + Φ.Π.Α. (24%)
Επίπεδο ύλης:     Εξειδικευμένο - Εισαγωγικό
     
Κατεβάστε το σεμινάριο:  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ύλη καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Συνοπτική περιγραφή

Κανονιστική συμμόρφωση μελών και συμμετεχόντων της Ελληνικής Χρηματαγοράς σε θέματα κατάχρησης αγοράς για την περαιτέρω υποβοήθηση τους στην καλύτερη κατανόηση και υποβολή σχετικών αναφορών στις εποπτικές αρχές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επενδυτικούς συμβούλους, στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, στελέχη του τραπεζοασφαλιστικού τομέα, φοιτητές και αποφοίτους οικονομικών σχολών, αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις εποπτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμόρφωση έναντι των Κανονισμών/ Οδηγιών της ΕΕ περί κατάχρησης αγοράς καθώς και ενσωμάτωσης αυτών στην Ελληνική νομοθεσία.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των εποπτικών κανονιστικών υποχρεώσεων καθώς και να εκπαιδευθούν τα πρόσωπα εκείνα που έχουν ή θα αποκτήσουν θέση στην επενδυτική κοινότητα, αυξάνοντας την αξία υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν στο επενδυτικό κοινό της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το εν λόγω σεμινάριο κανονιστικής συμμόρφωσης, οι συμμετέχοντες:

 • θα είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 4514/2018 (ενσωμάτωση της MiFID II), κανονισμό ΕΕ 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), ν. 4443/9.12.96 (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ ?MAD II- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς.
 • θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το ελεγκτικό τους έργο ώστε να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που υποβάλουν τις επενδυτικές υπηρεσίες τους σε ρίσκο και παραπέμπουν σε παραβατικές συμπεριφορές.
 • θα ενημερωθούν όσον αφορά στους απαιτούμενους ελέγχους που απορρέουν από την υποχρέωση τους να αναγνωρίζουν πιθανή κατάχρηση αγοράς.
 • θα είναι σε θέση να προστατεύουν τους πελάτες τους από ενδεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές.
Μεθοδολογία
 • Παρουσίαση κεντρικών ιδεών και θεσμικού πλαισίου
 • Αναφορά παραδειγμάτων & case studies
Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο εστιάζεται στα εξής θέματα:

 • Σκοπός, αγορές και προϊόντα που έχουν πεδίο εφαρμογής οι MAR/ MAD II/ MiFID II
 • Συνήθεις πρακτικές συμμετεχόντων που αφορούν την διαπραγμάτευση ATHEX
 • Order record keeping ATHEX Μελών (περιγραφή δομής Internal-External ORK)
 • Νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα εποπτείας, ορισμοί χειραγώγησης, κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας
 • Υποχρεώσεις που απορρέουν από την MAR/ MAD II/ MiFID II, συστήματα και διαδικασίες πρόληψης/εντοπισμού των συμμετεχόντων είτε σε συναλλαγές ή απόπειρας κατάχρησης, προνομιακής πληροφορίας, χειραγώγησης
 • Παρουσίαση αναφορές προνομιακής/χειραγώγησης. Εντοπισμός ενδείξεων προνομιακής, κατάχρησης αγοράς
 • Υποχρεώσεις δημοσιοποίησης συναλλαγών των συμμετεχόντων
 • Εξαιρέσεις: Πρακτικές της αγοράς που δεν εμπίπτουν στα πεδία κατάχρησης/προνομιακής

Εισηγητής


ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ

Ο Μανώλης Σκαρμέας είναι άριστα καταρτισμένος στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών με μεγάλη εμπειρία σε όλες τις πτυχές της εποπτείας της αγοράς ως επικεφαλής της εποπτείας και λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως πρώην Γενικός Διευθυντής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως πρώην προϊστάμενος του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ως μέλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Υπήρξε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την κατάχρηση αγοράς (MAD), τη MiFID, τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών Δραστηριοτήτων (ΟΕΧΔ) και για τη διαφάνεια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με την ανάλυση των οδηγιών MiFID II, MAD II και των Κανονισμών MIFIR, MAR με στόχο την ενσωμάτωσή τους στα ηλεκτρονικά συστήματα και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου καθώς και την υλοποίηση ενός εξελιγμένου συστήματος για την εποπτεία των συναλλαγών των οργανωμένων αγορών τις οποίες διαχειρίζεται το ΧΑ.


 

 

 

 

 

Information
Due to ongoing COVID-19 measures, our seminars will take place online.

Contact

Please contact the Education / Certification Service for currently available options of seminars held in the English language at +30 2103366464 or send email at athexacademy@athexgroup.gr

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher