22 Ιουν 2018 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17:12:38 166.589 3,168 527.753,952 20
ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 17:12:00 13.610 22,05 300.100,5 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 17:10:53 74.119 10,54 781.214,26 20
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 16:51:18 2.559 2,12 5.425,08 18
ΑΛΦΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 13:43:00 300.000 2,03 609.000 20
ΟΠΑΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 12:46:05 516.188 9,52 4.914.109,76 20
ΠΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 12:03:51 30 3,038 91,14 14
ΦΡΛΚ FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 11:20:34 113.572 6,07 689.382,04 20
ΤΙΤΚ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 10:39:23 150.621 22,075 3.324.958,575 20
Τύποι πακέτων
0. Απλό πακέτο 12. Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ
1. Πακέτο με σύμφωνο επαναγοράς (άρθρο 16 του Ν.2324/95) 13. Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ
2. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 & SPOT 2 14. Πακέτο Αποκατάστασης
3. Πακέτο με Short Selling 15. Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή
4. Πακέτο με Buy to Close 16. Πακέτο Ανοικτής Πώλησης
6. Ταυτόχρονη Κατάρτιση 17. Πακέτο Μεθόδου 6
7. Σύμφωνο Επαναγοράς 18. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1
8. Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 19. Πακέτο Διακανονισμού SPOT 2
9. Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 20. Πακέτο Μεθόδου 6-1
10. Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 50 δις) 21. Aλλη Προσυμφωνημένη
11. Ενεργητικό Εταιρίας > 500 δις

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων