Υπηρεσίες Μητρώου

Η υπηρεσία AXIAsms-email παρέχεται προς Συμμετέχοντες της ATHEXCSD, οι οποίοι δύνανται να εγγράφουν επενδυτές-δικαιούχους λογαριασμών αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης email των δικαιούχων, προκειμένου να λαμβάνουν απευθείας από την ATHEXCSD ειδοποιήσεις (alerts) για κινήσεις και συναλλαγές που διενεργούνται στο χαρτοφυλάκιο τους, μέσω μηνυμάτων sms ή/και email αντίστοιχα, για σκοπούς αυξημένης διαφάνειας.  

Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι επενδυτές ανά Συμμετέχοντα μέσω της υπηρεσίας AXIAsms-email, αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Σ.Α.Τ.:

  • Έναρξη, μεταβολή ή διακοπή της εγγραφής των δικαιούχων στην υπηρεσία
  • Μεταβολή των στοιχείων της Μερίδας Πελάτη και του Λογαριασμού Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
  • Μεταβολή του χαρτοφυλακίου των δικαιούχων στο Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ.

B. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες - Μέλη Διαπραγμάτευσης:

  • Ενημέρωση για συναλλαγές των δικαιούχων που εκτελέστηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Επιβεβαιώσεις συναλλαγών (πινακίδια) των δικαιούχων
  • Ενημέρωση για τη σύνθεση και αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των δικαιούχων

Η εγγραφή των επενδυτών στην υπηρεσία, το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων, καθώς και η συχνότητα αποστολής τους προς τους δικαιούχους σύμφωνα με τις ανάγκες τους, προσδιορίζονται και καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ. κατ΄εντολή των δικαιούχων από τους αρμόδιους Συμμετέχοντες.

Μέσω της εγγραφής δικαιούχων Λογαριασμών Αξιογράφων στην υπηρεσία AXIAsms-email, παρέχεται στους αρμόδιους Συμμετέχοντες η δυνατότητα μειωμένης ετήσιας τακτικής εισφοράς στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

«Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την παροχή της υπηρεσίας AXIASMS».

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων