Ομόλογα

ΡΟΕΝΟ1

Ονομασία ομολόγου Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Σύμβολο ΡΟΕΝΟ1
Αρχική ονομαστική αξία 1.000
ISIN GRC807121CB5
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1.000
Κωδικός Reuters  
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 4.075
Κωδικός Bloomberg  
Τρέχουσα αξία έκδοσης 4.075.000
Χώρα καταχώρησης GR
Ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκ 2021
Κατάσταση MiFID
Ημερομηνία λήξης 22 Δεκ 2026
Ημερομηνία εισαγωγής 29 Ιουλ 2022
Διάρκεια 5 έτη
Αρχική τιμή εισαγωγής  
Νόμισμα έκδοσης  
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)

Στοιχεία διαπραγμάτευσης


Οικονομικά στοιχεία


Βασικά στατιστικά


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων