Ομόλογα

ΡΟΕΝΟ1

Ονομασία ομολόγου Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Δραστηριότητα Η εταιρία R Energy 1 Α.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες. Η ανάπτυξη της εταιρίας πραγματοποιείται μέσω της εξαγοράς υφισταμένων ή της κατασκευής νέων φωτοβολταϊκών πάρκων και αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου 47
Ταχ Κωδ:15124
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο 210 8081241
Telefax 210 8081265
Ιστοσελίδα www.r-energy.gr
Email office@r-energy.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΚΑΣ Μ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΕΠΠΑΣ Χ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΚΑΣ Γ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΦΡΑΓΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 28
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ράνια Μπιλαλάκη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ράνια Μπιλαλάκη
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (29 Ιουλ 2022)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΡΟΕΝΟ1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων