Από τις 25/5/2018 βρίσκεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, γνωστός και ως GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), ο οποίος δίνει στους πολίτες της ΕΕ μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσαρμοζόμενος στον GDPR, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, για τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα μας, ενώ για τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών διαδικτύου .

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψή στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών υπάρχει στη θέση Φυσική Παρουσία/CCTV.

Σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία ΑΤΗΕΧCSD, υπό την ιδιότητά σας ως εξουσιοδοτημένων χρηστών Συμμετεχόντων/Τραπεζών στο Σύστημα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Προτάσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τη θέση Δημόσιες Προτάσεις.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων