Επιλογή δείκτη

FTSE_TT

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση
Τελευταία τιμή
5.501,61
Διαφορά Διαφορά %
-16,55 -0,30
  
Τελευταία ενημέρωση:17:25:03 (τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση)
Ενδοσυνεδριακό μέγιστο Ενδοσυνεδριακό ελάχιστο Προηγούμενο κλείσιμο Αξία
5.542,88 5.479,68 5.518,16 4.371.836,159

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων