Ομόλογα

ΜΥΤΙΛΟ2

Ονομασία ομολόγου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Δραστηριότητα Διεθνής εμπορία μετάλλων.
Έτος Ίδρυσης 1990
Διεύθυνση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
Ταχ Κωδ:15125
ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο (210)-6877300
Telefax (210)-6877400
Ιστοσελίδα http://www.mytilineos.gr
Email ir@mytilineos.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (B ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Λ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΥΡΑΚΗ Ν ΚΩΝ/ΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΝΙΚΟΛΑΊΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΙΛΑΒΙΟΣ Α ΑΛΕΞΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικόλαος Λάττας
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Νικόλαος Λάττας
Εισαγωγή στο Χ.Α. 31 Ιουλ 1995
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΜΥΤΙΛΟ2
ΜΥΤΙΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 5.232.674.315,82

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων