Τεχνικές Προδιαγραφές

Για την ομαλή και απρόσκοπτη σύνδεση των Συστημάτων και των Εφαρμογών του Ομιίλου Χ.Α.με τα μέλη του, έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά κείμενα οδηγιών, που βοηθούν στην εγκατάσταση και χρήση τους από εξειδικευμένα Στελέχη.

  Τεχνικές Προδιαγραφές  
Trading  
Post-Trading  


 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων