Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ)

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ) είναι μια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποστήριξη της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, μέσω του ΧΑ.

 Α. Ενημερωτικό Υλικό για τη χρήση της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ σχετικά με τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών  της εταιρείας "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ " Αρχεία
 - Χαρακτηριστικά προϊόντος "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π."  29/05/24  έως 31/05/24  ΜΕ ΕΥΡΟΣ
 - Ανάδοχοι και Συντονιστές του ΗΒΙΠ της  "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π."
 - Χρονισμοί ΗΒΙΠ σχετικά με το διακανονισμό των Πράξεων Κατανομής της  "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π."

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Μετοχών της "ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π." 

Στον πίνακα που ακολουθεί ενημερωθείτε για τα Μέλη Διαπραγμάτευσης που έχουν υποβάλλει "Δήλωση Συμμετοχής στο Η.ΒΙ.Π.".

 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
 - AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD
 - Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ι.Χ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ν.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Τεχνικές Οδηγίες διασύνδεσης και συμμετοχής των Μελών Διαπραγμάτευσης στην ΗΒΙΠ Αρχεία
 - Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών - Οδηγός της Υπηρεσίας για τα Μέλη ΗΒΙΠ 
 - Συνοπτική παρουσίαση ΗΒΙΠ 
 - Χαρακτηριστικά προϊόντος, ΗΒΙΠ  ΜΕΤΟΧΩΝ στο UAT περιβάλλον 20-22/9/2023 
 - Οδηγίες Εγκατάστασης Xnet Trader ΔΧΣ Τερματικού στο UAT περιβάλλον
 - Οδηγίες Εγκατάστασης Xnet Trader ΔΧΣ Τερματικού στο περιβάλλον Παραγωγής 
 - Οδηγίες Εγκατάστασης Xnet Trader μέσω Internet στο Περιβάλλον Παραγωγής 
 - Οδηγίες Εγκατάστασης ATHEX Gateway & ODL Client APIs V2.0.0.12
 - ATHEX Gateway usage with XNET and the Electronic Book Building System 

 

Το πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ, περιγράφεται στην Απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων