Μετοχές

stock-select

ΙΝΛΙΦ

Ονομασία μετοχής ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

Δραστηριότητα Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατά το Νόμο: α) ενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών, β) αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, γ) ίδρυση ή συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, δ) πραγματοποίηση κάθε εργασίας που θα κρίνεται αναγκαία για την προώθηση των εργασιών της Εταιρίας, ε) η τοποθέτηση εργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων υποκαταστημάτων ή νομίμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στ) η ίδρυση και ανωνύμων εταιρειών που δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στο ένα πέμπτο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.
Έτος Ίδρυσης 1991
Διεύθυνση 14ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου
Ταχ Κωδ:57001
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 2310 499000
Telefax 2310 499099
Ιστοσελίδα www.interlife.gr
Email investors@interlife.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ Π ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΥΜΠΕΤΑΣ Ι ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ Χ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΡΟΪΟΣ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΝΤΖΙΩΡΗ Φ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΟΥΤΑ Β ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Δ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (29,03%)
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (14,24%)
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (13,472%)
CYPROMAN SERVICES LTD (6,0117%)
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5,08%)
Προσωπικό Εταιρείας 160
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιωάννα Ζαφειρούδη
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ιωάννα Ζαφειρούδη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 26 Ιαν 2021
Κλάδος / Υποκλάδος Ασφάλειες / Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών (26 Ιαν 2021)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSE_FS   ATHEX_ESG   ΓΔ   ΔΟΜ   ΣΑΓΔ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ()
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ()
Σχετικά σύμβολα ΙΝΛΙΦ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 87.083.507,28

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων