Μετοχές

stock-select

ΚΟΥΕΣ

Ονομασία μετοχής QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης. Διαχείριση και αξιοποίησή της περιουσίας της. Επενδύσεις σε εταιρείες ή χαρτοφυλάκια.
Έτος Ίδρυσης 1981
Διεύθυνση ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α
Ταχ Κωδ:17676
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τηλέφωνο (211)-9994000 , (210)-9299400
Telefax (211)-9994530
Ιστοσελίδα http://www.quest.gr
Email ir@quest.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΦΕΣΣΑΣ Δ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ Σ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Β ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Μ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ ΜΑΡΚΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ Δ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΙΜΙΛΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΜΑΝΑΚΗ Θ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΡΕΤΤΑ Γ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΧΑΛΗ Χ ΦΙΛΙΠΠΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΝΙΑΡΑΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (50,021%)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  (24,71%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 2975
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 17 Δεκ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Τεχνολογία / Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΣΑΓΔ   FTSEA   HELMSI   ATHEX_ESG   FTSE_TT   FTSED   ΓΔ   ΔΟΜ   FTSE  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΚΟΥΕΣ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 589.724.784

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων