Μετοχές

stock-select

ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ

Ονομασία μετοχής ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS524003001
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 2,25
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 1
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 43.200.000
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 43.200.000
Ημερομηνία εισαγωγής 14 Ιουν 2022
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων