Μετοχές

stock-select

OPTIMA

Ονομασία μετοχής ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο OPTIMA
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS533003000
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 7,2
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 3,45
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 73.774.142
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 73.774.142
Ημερομηνία εισαγωγής 4 Οκτ 2023
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα OPTIMA STOCK FUTURES
OPTIMA REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων