Μετοχές

stock-select

ΜΥΤΙΛ

Ονομασία μετοχής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΜΥΤΙΛ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS393503008
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,5216
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,97
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 142.891.161
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 142.891.161
Ημερομηνία εισαγωγής 31 Ιουλ 1995
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
ΜΥΤΙΛ STOCK FUTURES
ΜΥΤΙΛ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων