Μετοχές

stock-select

ΠΑΙΡ

Ονομασία μετοχής Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΠΑΙΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS275073005
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,3749
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 1,46
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 4.971.466
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 4.971.466
Ημερομηνία εισαγωγής 8 Ιαν 1997
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων