Μετοχές

stock-select

ΕΣΥΜΒ

Ονομασία μετοχής ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΕΣΥΜΒ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS439003005
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,2
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,15
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 15.083.480
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 15.083.480
Ημερομηνία εισαγωγής 7 Ιαν 2002
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων