Μετοχές

stock-select

ΚΡΙ

Ονομασία μετοχής ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΡΙ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS469003024
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 6,3
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,38
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 33.065.136
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 33.065.136
Ημερομηνία εισαγωγής 6 Αυγ 2003
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων