Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 153 52 59 17 25 Πράξεις 38.733 Αξία € 84,01 εκ
Με πράξεις 128 Όγκος 70.253.599 Χρημ/κή αξία € 71,65 δις
Τιμή € 0,0988
Αλλαγή 30,00%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή 17,58%
Τιμή € 0,03
Αλλαγή 15,38%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 9,37%
Τιμή € 0,191
Αλλαγή 7,30%
Τιμή € 1,045
Αλλαγή 6,63%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 5,56%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 4,21%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή 3,43%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 3,38%
Τιμή € 1,956
Αλλαγή 2,95%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 2,87%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 3,74
Αλλαγή 2,75%
Τιμή € 6,97
Αλλαγή 2,50%
Τιμή € 0,942
Αλλαγή 2,39%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 2,27%
Τιμή € 13,95
Αλλαγή 2,20%
Τιμή € 10,7
Αλλαγή 2,10%
Τιμή € 4,92
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή 1,82%
Τιμή € 2,52
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 0,135
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,705
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 1,065
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 4,439
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 0,303
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 0,784
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 1,215
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 1,686
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 1,3355
Αλλαγή 1,17%
Τιμή € 0,556
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 17,42
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 7,78
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 6,66
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 17,25
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 16,9
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 3,84
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 2,57
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 0,647
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 1,92
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,69
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,52
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,638
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,58
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 14,53
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 7,19
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 0,489
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 6,16
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 23,92
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 18,83
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 23,7
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 46,6
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 1,722
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 0,408
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 4,07
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 11,86
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 1,995
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,532
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 7,54
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 7,465
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 3,055
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 3,65
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 0,11
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 4,35
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 1,922
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 0,598
Αλλαγή -1,16%
Τιμή € 21,91
Αλλαγή -1,22%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 6,12
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 304
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή -1,37%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 14,22
Αλλαγή -1,66%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 22,3
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 3,66
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 4,46
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 0,352
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 6,16
Αλλαγή -2,22%
Τιμή € 2,53
Αλλαγή -2,32%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή -2,64%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή -2,69%
Τιμή € 5,05
Αλλαγή -2,88%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -6,00%
Τιμή € 4,84
Αλλαγή -6,02%
Τιμή € 0,168
Αλλαγή -9,68%
Τιμή € 0,525
Αλλαγή -10,26%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή -11,29%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων