Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
29 Σεπ 2023 4,79 2,90 46.506 4,79 4,655 219.651,03 259 4,655
28 Σεπ 2023 4,655 -0,96 98.801 4,79 4,615 460.590,53 345 4,79
27 Σεπ 2023 4,7 -0,53 90.494 4,86 4,675 429.731,25 428 4,8
26 Σεπ 2023 4,725 -0,32 38.090 4,825 4,7 181.138,13 172 4,72
25 Σεπ 2023 4,74 0,32 71.430 4,83 4,725 342.113,44 298 4,725
22 Σεπ 2023 4,725 2,27 64.491 4,76 4,605 301.964,59 300 4,605
21 Σεπ 2023 4,62 -0,65 119.573 4,65 4,58 552.338,12 412 4,65
20 Σεπ 2023 4,65 -2,62 85.107 4,78 4,65 400.515,2 298 4,75
19 Σεπ 2023 4,775 -1,55 66.524 4,93 4,7 319.187,96 294 4,93
18 Σεπ 2023 4,85 -0,82 86.788 4,985 4,83 426.657,95 315 4,97
15 Σεπ 2023 4,89 2,73 142.530 4,89 4,76 691.353,37 494 4,76
14 Σεπ 2023 4,76 0,21 218.533 4,86 4,64 1.036.734,55 697 4,75
13 Σεπ 2023 4,75 -0,84 189.283 4,835 4,63 888.501,68 571 4,835
12 Σεπ 2023 4,79 -0,42 96.624 4,915 4,75 464.299,82 331 4,9
11 Σεπ 2023 4,81 -0,93 149.195 5,03 4,81 736.235,19 521 4,98
8 Σεπ 2023 4,855 1,15 228.257 4,9 4,62 1.086.236,78 786 4,775
7 Σεπ 2023 4,8 -3,71 276.187 5,06 4,8 1.353.197,39 737 5,06
6 Σεπ 2023 4,985 -0,20 61.171 5,07 4,98 305.832,17 226 5
5 Σεπ 2023 4,995 0,10 177.156 5,07 4,965 887.028,02 437 4,99
4 Σεπ 2023 4,99 -4,04 215.914 5,23 4,955 1.089.263,61 765 5,23
1 Σεπ 2023 5,2 -1,89 82.450 5,3 5,17 430.358,36 310 5,26
31 Αυγ 2023 5,3 -0,38 67.751 5,37 5,25 358.494,8 222 5,35
30 Αυγ 2023 5,32 -0,37 46.902 5,4 5,32 250.935,54 192 5,36
29 Αυγ 2023 5,34 -0,74 46.900 5,42 5,31 251.999,89 188 5,38
28 Αυγ 2023 5,38 2,87 47.551 5,42 5,28 255.179,25 229 5,29
25 Αυγ 2023 5,23 -1,32 63.764 5,36 5,23 337.372,81 270 5,25
24 Αυγ 2023 5,3 0,76 67.543 5,41 5,24 358.977,06 275 5,34
23 Αυγ 2023 5,26 -2,05 57.620 5,43 5,26 307.024,72 281 5,33
22 Αυγ 2023 5,37 1,32 103.715 5,45 5,36 561.183,98 372 5,38

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων